محصولات رایاگستر

بوش طبق بزرگ (جناقی) L&R

نام محصول: بوش طبق بزرگ (جناقی) L&R

شرکت سازنده: رایاگستر

زیر باطری

نام محصول: زیر باطری

شرکت سازنده: رایاگستر

زیر باطری

عملکرد این قطعه جلوگیری از لرزش خودرو است.

قرقری جعبه فرمان

نام محصول: قرقری جعبه فرمان

شرکت سازنده: رایاگستر

قرقری جعبه فرمان

عملکرد این قطعه انسجام جعبه فرمان است.

میل موج گیر

نام محصول: میل موج گیر

شرکت سازنده: رایاگستر

میل موج گیر

وظیفه این قطعه انسجام جلوبندی در دست اندازهای جاده است.

بوش کوچک لبه دار

نام محصول: بوش کوچک لبه دار

شرکت سازنده: رایاگستر

دسته موتور بالا دو سرپیچ

نام محصول: دسته موتور بالا دو سرپیچ

شرکت سازنده: رایاگستر

دسته موتور بالا دو سرپیچ

هنگام نیم کلاچ کردن و مواردی از این دست جلوی ضربه اتومبیل را می گیرد و مانع از لرزش اتاق خودرو می شود.

همکاران و مشتریان

لیست زیر شامل برخی از همکاران و مشتریان خوب ما می باشد.

آیا سوال و یا سفارش خاصی دارید؟

برای مذاکره با شرکت می توانید از فرم آنلاین استفاده نمایید و یا با شماره تلفن 7-65438231-21-98+ تماس بگیرید.