محصولات رایاگستر

دسته موتور شاتونی

نام محصول: دسته موتور شاتونی

شرکت سازنده: رایاگستر

دسته موتور شاتونی

وظیفه این قطعه، انسجام اتومبیل و عدم لرزش اتومبیل است. این دسته موتور بسیار حساس است و نقش مهمی در دمپ ضربات دارد.

گردگیر پلوس

نام محصول: گردگیر پلوس

شرکت سازنده: رایاگستر

گردگیر پلوس

عملکرد کلی گردگیرها محافطت از قطعات جنبی یا درونی آنهاست. بدین صورت که مانع از ورود گرد و خاک به قطعه شده و به نوعی وظیفه محافظ را بر عهده دارد. در بعضی قطعات که دارای گریس هستند نیز از خروج گریس قطعه به بیرون جلوگیری می کند. چنانچه این قطعه خراب شود باعث خرابی قطعه اصلی می شود.

موجگیر چاکدار

نام محصول: موجگیر چاکدار

شرکت سازنده: رایاگستر

موجگیر چاکدار

وظیفه این قطعه، گرفتن موج جاده  با انسجام بخشیدن به حرکت خودرو می باشد.

منجید اگزوز

نام محصول: منجید اگزوز

شرکت سازنده: رایاگستر

بوش لبه دار

نام محصول: بوش لبه دار

شرکت سازنده: رایاگستر

بوش لبه دار

عملکرد این قطعه انسجام طبق ها و فرمان است.

فنرلول جلو

نام محصول: فنرلول جلو

شرکت سازنده: رایاگستر

فنرلول جلو

قسمتی از سیستم تعلیق می باشد که وزن خودرو را ساپورت کرده ، ارتفاع خودرو را تا حد استانداردش ثابت نگه داشته و ضربات جاده را نیز دفع می نماید.فنرها که اغلب میله ها یا حلقه های فولادی انعطاف پذیری هستند به شاسی و اتاق خودرو اجازه می دهند تا بدون اخلال در حرکت خودرو، .دست اندازها را یکی پس از دیگری پشت ...

فنرلول عقب

نام محصول: فنرلول عقب

شرکت سازنده: رایاگستر

فنرلول عقب

قسمتی از سیستم تعلیق می باشد که وزن خودرو را ساپورت کرده ، ارتفاع خودرو را تا حد استانداردش ثابت نگه داشته و ضربات جاده را نیز دفع می نماید.فنرها که اغلب میله ها یا حلقه های فولادی انعطاف پذیری هستند به شاسی و اتاق خودرو اجازه می دهند تا بدون اخلال در حرکت خودرو، .دست اندازها را یکی پس از دیگری پشت ...

منجید اگزوز

نام محصول: منجید اگزوز

شرکت سازنده: رایاگستر

همکاران و مشتریان

لیست زیر شامل برخی از همکاران و مشتریان خوب ما می باشد.

آیا سوال و یا سفارش خاصی دارید؟

برای مذاکره با شرکت می توانید از فرم آنلاین استفاده نمایید و یا با شماره تلفن 7-65438231-21-98+ تماس بگیرید.