محصولات رایاگستر

بوش طبق لاستیکی

نام محصول: بوش طبق لاستیکی

شرکت سازنده: رایاگستر

دسته موتور

نام محصول: دسته موتور

شرکت سازنده: رایاگستر

لاستیک تعادل

نام محصول: لاستیک تعادل

شرکت سازنده: رایاگستر

لاستیک تعادل

وظیفه این قطعه، انسجام بخشیدن به حرکت خودرو می باشد.

ضربه گیر عقب

نام محصول: ضربه گیر عقب

شرکت سازنده: رایاگستر

ضربه گیر عقب

وظیفه این قطعه، جلوگیری از وارد شدن ضربه به اتاق ماشین است.

لاستیک قامه فنر

نام محصول: لاستیک قامه فنر

شرکت سازنده: رایاگستر

لاستیک قامه فنر

لاستیک قامه به فنر کمک می کند تا متعادل بازی کند و نرم باشد.

وایر شمع انژکتور

نام محصول: وایر شمع انژکتور

شرکت سازنده: رایاگستر

همکاران و مشتریان

لیست زیر شامل برخی از همکاران و مشتریان خوب ما می باشد.

آیا سوال و یا سفارش خاصی دارید؟

برای مذاکره با شرکت می توانید از فرم آنلاین استفاده نمایید و یا با شماره تلفن 7-65438231-21-98+ تماس بگیرید.