محصولات رایاگستر

بوش اکسل

نام محصول: بوش اکسل

شرکت سازنده: رایاگستر

بوش اکسل

عملکرد این قطعه محکم نگه داشتن اکسل و جلوگیری از تکان خوردن آن است.

بوش طبق فلزی 30

نام محصول: بوش طبق فلزی 30

شرکت سازنده: رایاگستر

بوش طبق فلزی 30

وظیفه این قطعه، انسجام بخشیدن به طبق می باشد.

بوش پایه فلزی کمک عقب 40

نام محصول: بوش پایه فلزی کمک عقب 40

شرکت سازنده: رایاگستر

بوش پایه لاستیکی کمک عقب

نام محصول: بوش پایه لاستیکی کمک عقب

شرکت سازنده: رایاگستر

بوش طبق فلزی سایز 27

نام محصول: بوش طبق فلزی سایز 27

شرکت سازنده: رایاگستر

بوش طبق فلزی سایز 27

وظیفه این قطعه، انسجام بخشیدن به طبق می باشد.

دسته موتور شماره 2

نام محصول: دسته موتور شماره 2

شرکت سازنده: رایاگستر

دسته موتور شماره 2

وظیفه اصلی قطعه جلوگیری از انتقال لرزش و تخفیف ضربات وارده میباشد

دسته موتور شماره 1

نام محصول: دسته موتور شماره 1

شرکت سازنده: رایاگستر

دسته موتور شماره 1

وظیفه این قطعه، جلوگیری از لگدهای موتور، تحمل كردن نيروي هاي جانبي موتور و انسجام اتومبیل و عدم لرزش اتومبیل است.

دسته موتور شماره 3

نام محصول: دسته موتور شماره 3

شرکت سازنده: رایاگستر

دسته موتور شماره 3

وظیفه این قطعه، انسجام اتومبیل و عدم لرزش اتومبیل است.

گردگیر کمک فنرعقب

نام محصول: گردگیر کمک فنرعقب

شرکت سازنده: رایاگستر

گردگیر کمک فنرعقب

این قطعه هم مانند دیگر گردگیرها وظیفه حفاظت از قطعه را بر عهده دارد،عملکرد کلی گردگیرها محافطت از قطعات جنبی یا درونی آنهاست. بدین صورت که مانع از ورود گرد و خاک به قطعه شده و به نوعی وظیفه محافظ را بر عهده دارد. در بعضی قطعات که دارای گریس هستند نیز از خروج گریس قطعه به بیرون جلوگیری می کند. چنانچه...

گردگیر پلوس

نام محصول: گردگیر پلوس

شرکت سازنده: رایاگستر

گردگیر پلوس

وظیفه این قطعه محافظت از پلوس سمت گیربکس می باشد. عملکرد کلی گردگیرها محافطت از قطعات جنبی یا درونی آنهاست. بدین صورت که مانع از ورود گرد و خاک به قطعه شده و به نوعی وظیفه محافظ را بر عهده دارد. در بعضی قطعات که دارای گریس هستند نیز از خروج گریس قطعه به بیرون جلوگیری می کند. چنانچه این قطعه خراب شود...

گردگیر کمک فنرجلو

نام محصول: گردگیر کمک فنرجلو

شرکت سازنده: رایاگستر

گردگیر کمک فنرجلو

این گردگیر وظیفه حفاظت از قطعه را بر عهده دارد،عملکرد کلی گردگیرها محافطت از قطعات جنبی یا درونی آنهاست. بدین صورت که مانع از ورود گرد و خاک به قطعه شده و به نوعی وظیفه محافظ را بر عهده دارد. در بعضی قطعات که دارای گریس هستند نیز از خروج گریس قطعه به بیرون جلوگیری می کند

گردگیر جعبه فرمان

نام محصول: گردگیر جعبه فرمان

شرکت سازنده: رایاگستر

گردگیر جعبه فرمان

عملکرد این قطعه حفظ گریس درون جعبه فرمان است و مانع از ورود اجسام خارجی مانند گرد و خاک و غیره است.

گردگیر پلوس خاردار

نام محصول: گردگیر پلوس خاردار

شرکت سازنده: رایاگستر

گردگیر پلوس خاردار

وظیفه این قطعه محافظت از پلوس سمت چرخ می باشد. عملکرد کلی گردگیرها محافطت از قطعات جنبی یا درونی آنهاست. بدین صورت که مانع از ورود گرد و خاک به قطعه شده و به نوعی وظیفه محافظ را بر عهده دارد. در بعضی قطعات که دارای گریس هستند نیز از خروج گریس قطعه به بیرون جلوگیری می کند. چنانچه این قطعه خراب شود با...

 لاستیک تعادل

نام محصول: لاستیک تعادل

شرکت سازنده: رایاگستر

لاستیک تعادل

عملکرد این قطعه حفظ تعادل اتومبیل است.

موجگیر چاکدار

نام محصول: موجگیر چاکدار

شرکت سازنده: رایاگستر

موجگیر چاکدار

وظیفه این قطعه، گرفتن موج جاده با انسجام بخشیدن به حرکت خودرو می باشد.

توپی سر کمک

نام محصول: توپی سر کمک

شرکت سازنده: رایاگستر

توپی سر کمک

هنگامی که ماشین در دست انداز می افتد، وظیفه این قطعه است که مانع از این شود که در دست اندازها و چاله ها به کمک ها ضربه زده شود. این قطعه و توپی سر کمک دو ضربه گیر جلوی فشاری که به کمک فنر می آید را می گیرد.

زیر فنر جلو

نام محصول: زیر فنر جلو

شرکت سازنده: رایاگستر

زیر فنر جلو

عملکرد این قطعه کمک به تحمل وزن اتومبیل است.

لاستیک زیر فنر عقب پراید تک سوز

نام محصول: لاستیک زیر فنر عقب پراید تک سوز

شرکت سازنده: رایاگستر

زیر فنر عقب (طرح فابریک)

نام محصول: زیر فنر عقب (طرح فابریک)

شرکت سازنده: رایاگستر

زیر فنر عقب (طرح فابریک)

عملکرد این قطعه کمک به تحمل وزن اتومبیل است.

سیبک فرمان (چپقی)

نام محصول: سیبک فرمان (چپقی)

شرکت سازنده: رایاگستر

سیبک فرمان (چپقی)

وظیفه این قطعه، کمک به میزان فرمان اتومبیل است.

قرقری جعبه فرمان

نام محصول: قرقری جعبه فرمان

شرکت سازنده: رایاگستر

قرقری جعبه فرمان

عملکرد این قطعه اتصال جعبه فرمان به سیبک و انسجام جعبه فرمان است.

طبق با بوش لاستیکی

نام محصول: طبق با بوش لاستیکی

شرکت سازنده: رایاگستر

طبق با بوش لاستیکی

طبق در سیستم تعلیق پراید بعنوان عضوي از مکانیزم تعلیق، حرکت این مکانیزم را مهیا ساخته و بهمراه دیگر اعضاء، زوایاي کمبر،کستر و تمایل کینگ پین را می سازد. همچنین نیروهاي عرضی وارده از طرف جاده را که از طریق سگدست منتقل شده، به شاسی خودرو منتقل و خنثی می نماید. طبق از فولاد آهنگري شده ساخته می شود. این...

لنت جلو

نام محصول: لنت جلو

شرکت سازنده: رایاگستر

لنت جلو

لنت ترمز قسمتی از سیستم ترمز وسایل نقلیه‌است که با به وجود آوردن اصطکاک با دیسک یاکاسه ترمز باعث شتاب منفی در خودرو می‌شود. قدرت این سیستم معمولاً ۱۰ برابر قدرت موتور و حتی بیشتر می‌باشد. برای متوقف ساختن خودرویی با وزن یک تن که با سرعت ۱۳۰ کیلومتر بر ساعت در حرکت است توانی به میزان ۱۵۰ کیلووات مورد...

وایر شمع ساژم با کابل استاندارد

نام محصول: وایر شمع ساژم با کابل استاندارد

شرکت سازنده: رایاگستر

واشر درب سوپاپ

نام محصول: واشر درب سوپاپ

شرکت سازنده: رایاگستر

واشر درب سوپاپ

عملکرد این قطعه آب بندی سر سوپاپ و جلوگیری از نشت روغن از سر موتور است

لاستیک زیر فنر عقب

نام محصول: لاستیک زیر فنر عقب

شرکت سازنده: رایاگستر

لاستیک زیر فنر عقب

عملکرد این قطعه کمک به تحمل وزن CNG است.

طبق با بوش فلزی

نام محصول: طبق با بوش فلزی

شرکت سازنده: رایاگستر

طبق با بوش فلزی

طبق در سیستم تعلیق پراید بعنوان عضوي از مکانیزم تعلیق، حرکت این مکانیزم را مهیا ساخته و بهمراه دیگر اعضاء، زوایاي کمبر،کستر و تمایل کینگ پین را می سازد. همچنین نیروهاي عرضی وارده از طرف جاده را که از طریق سگدست منتقل شده، به شاسی خودرو منتقل و خنثی می نماید. طبق از فولاد آهنگري شده ساخته می شود. این...

واشر درب سوپاپ پراید یورو 4

نام محصول: واشر درب سوپاپ پراید یورو 4

شرکت سازنده: رایاگستر

واشر درب سوپاپ پراید یورو 4

عملکرد این قطعه آب بندی سر سوپاپ و جلوگیری از نشت روغن از سر موتور است.

هلالی کارتل

نام محصول: هلالی کارتل

شرکت سازنده: رایاگستر

هلالی کارتل

عملکرد این قطعه به نوعی آب بندی کارتل از نشت روغن است.

فنر لول جلو

نام محصول: فنر لول جلو

شرکت سازنده: رایاگستر

فنر لول جلو

قسمتی از سیستم تعلیق می باشد که وزن خودرو را ساپورت کرده ، ارتفاع خودرو را تا حد استانداردش ثابت نگه داشته و ضربات جاده را نیز دفع می نماید.فنرها که اغلب میله ها یا حلقه های فولادی انعطاف پذیری هستند به شاسی و اتاق خودرو اجازه می دهند تا بدون اخلال در حرکت خودرو، دست اندازها را یکی پس از دیگری پشت س...

فنر لول عقب معمولی

نام محصول: فنر لول عقب معمولی

شرکت سازنده: رایاگستر

فنر لول عقب معمولی

قسمتی از سیستم تعلیق می باشد که وزن خودرو را ساپورت کرده ، ارتفاع خودرو را تا حد استانداردش ثابت نگه داشته و ضربات جاده را نیز دفع می نماید.فنرها که اغلب میله ها یا حلقه های فولادی انعطاف پذیری هستند به شاسی و اتاق خودرو اجازه می دهند تا بدون اخلال در حرکت خودرو، دست اندازها را یکی پس از دیگری پشت س...

فنر لول عقب CNG

نام محصول: فنر لول عقب CNG

شرکت سازنده: رایاگستر

فنر لول عقب CNG

قسمتی از سیستم تعلیق می باشد که وزن خودرو را ساپورت کرده ، ارتفاع خودرو را تا حد استانداردش ثابت نگه داشته و ضربات جاده را نیز دفع می نماید.فنرها که اغلب میله ها یا حلقه های فولادی انعطاف پذیری هستند به شاسی و اتاق خودرو اجازه می دهند تا بدون اخلال در حرکت خودرو، دست اندازها را یکی پس از دیگری پشت س...

لاستیک زیر فنر عقب پراید تک سوز

نام محصول: لاستیک زیر فنر عقب پراید تک سوز

شرکت سازنده: رایاگستر

واشر درب سوپاپ

نام محصول: واشر درب سوپاپ

شرکت سازنده: رایاگستر

واشر درب سوپاپ

عملکرد این قطعه آب بندی سر سوپاپ و جلوگیری از نشت روغن از سر موتور است

همکاران و مشتریان

لیست زیر شامل برخی از همکاران و مشتریان خوب ما می باشد.

آیا سوال و یا سفارش خاصی دارید؟

برای مذاکره با شرکت می توانید از فرم آنلاین استفاده نمایید و یا با شماره تلفن 7-65438231-21-98+ تماس بگیرید.